VERUSA HOLDING A.Ş.

2006 yılında kurulan Verusa Holding, kuruluşundan bugüne güçlü büyüme potansiyeline sahip sektörler ve şirketlere yaptığı yatırımlarla, verimlilik ve kârlılık artışına odaklanarak ekonomiye, istihdama ve tüm paydaşlarına katma değer sunmaya devam etmektedir.

Mevcut stratejik yatırımlarını yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, çelik ürünleri, teknoloji ve yazılım,  girişim sermayesi ve gıda sektörlerinde değerlendirmektedir.

Verusa Topluluğu’na bağlı şirketler, Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmekte olup ürünlerini ve projelerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da pazarlamaktadır.

Verusa Holding, tüm faaliyetlerinde insan, toplum ve çevreye duyarlılığı, etik ve kurumsal değerlere mutlak bağlılığı odak noktasına alarak, yenilikçi atılımları ile sektördeki güçlü konumunu daha ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Farklı sektörlerdeki deneyimlerini etkin bir şekilde yeni yatırımlarına aktarırken, faaliyetlerden kaynak yaratmak, kaynakları doğru yatırımlarda kullanmak, mevzuat ve yasalara tam uyumu sağlamak, üstün hizmet, kalite, açıklık, şeffaflık ile tüm paydaşlarının beklentilerini karşılamak temel ilkeleri arasındadır.

Holding faaliyetleri, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak CEO, Sektör Grup Yöneticileri ve Yönetim Kurulu’na bağlı Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Sürdürülebilirlik Komiteleri tarafından yürütülmektedir.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik ilkelerine uyumlu projeler geliştiren ve sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak hareket eden Verusa Grubu, 2020 yılında Global Reporting Initiative (GRI) standartlarındaki ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamıştır.

Bünyesindeki tüm şirketlerin çatı kuruluşu olan Verusa Holding ve 3 bağlı ortaklığının payları Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir.

www.verusa.com.tr

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun, SPK Seri: VI No:15 sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar” tebliği kapsamında kurulmuştur.

Şirketin sermayesi 52.000.000 TL’dir.

Verusaturk, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmiş “Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi”ne sahiptir.

Girişim sermayesi yatırımları arasında Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş., Zeroone Interactive Yazılım A.Ş., Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş., Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş., Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. ve Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. bulunmaktadır.

Verusaturk halka açık bir şirket olup, şirket payları Borsa İstanbul’da (BIST) ’’VERTU’’ kodu ile işlem görmektedir.

www.verusaturk.com.tr

Galata Altın İşletmeleri A.Ş.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş., 2020 yılında altın maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla Verusa Holding’in % 100 iştiraki olarak kurulmuştur.’’ Galata Altın İşletmeleri’nin sermayesi 50.000.000 TL, sahip olduğu maden saha sayısı toplam 20 adettir.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş. maden kaynakları başta olmak üzere, cevher hazırlama, zengin maden rezervleri, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakları işletme alanlarında faaliyet göstermektedir. Maden çeşitliliği yatırımları, yerel uzmanlığı ve AR-GE kapasitesi ile rekabet gücünü artırarak, bölge ve Türkiye ekonomisine, üretim ve istihdama katma değer yaratmaktadır.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Türkiye ve bölgenin en önemli altın maden yataklarına sahip olmayı ve işletmeyi amaçlamaktadır. Gelişime ve ilerlemeye açık kurumsal yapısı altında, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak cevher zenginleştirme ve altın ve konsantreleri elde edecek tesisler kurmaya yönelik yatırımlar yapmayı, böylelikle hem üretim ve satış hacmini hem de ürün kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

-Değişen dünya ve ülke koşullarına göre yatırımlarını, kaynak ve üretimlerini çeşitlendirerek rekabetçi piyasalarda lider olmayı ve kalite odaklı yaklaşımı ile küresel marka olma yolunda hedefi olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş. ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 9001 Entegre Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Tüm değer zincirine yayılan faaliyetlerinde çevreye, hizmet sunduğu müşteri ve topluluklara, tedarikçilerine duyarlı yaklaşımı ile sürdürülebilir bir geleceği kurumsal sorumlulukları altında birleştirmeyi hedeflemektedir.

www.galataaltin.com.tr

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denizli Acıpayam’da 1973 tarihinde bölge halkı tarafından kurulan Acıselsan, 153.770 m² sanayi alanı üzerinde tesis edilmiş 8.843 m² kapalı alanda deterjan, gıda, tutkal, sondaj, tekstil, boya, ecza ve kozmetikte ara madde olarak kullanılan CMC (karboksimetil selüloz) üretimi yapmaktadır. Kendi laboratuvarında yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile sürdürülebilir kaliteyi yükseltmeyi hedefleyen yeni ürünler geliştirmekte ve mevcut ürün gamında iyileştirmeler yapmaktadır.

Şirketin üretim kapasitesi 2022 yılında 14.700 tona ulaşmıştır. Yüksek teknoloji uygulamaları ve çevre dostu üretim sistemleri ile yaptığı üretimin %80’ini yurtdışı pazarlarda, 5 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen çevre izni ve lisanslarına ek olarak, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10002 sertifikalarına sahiptir.

Acıselsan halka açık bir şirket olup, şirket payları Borsa İstanbul’da (BIST) ’’ACSEL’’ kodu ile işlem görmektedir.

www.aciselsan.com.tr

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

2015 yılında yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirketin ödenmiş sermayesi 1.150.000.000 TL olup, %49'u Verusa Holding'e %51'i Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye aittir.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 2015 yılında yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirketin ödenmiş sermayesi 95.000.000 TL olup, %49'u Verusa Holding'e %51'i Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye aittir.

Pamukova Elektrik, yenilenebilir enerji yatırımlarından 31.095.331 TL sermayeli Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.’ye %76,07 oranında iştirak etmektedir.

Pamel Yenilenebilir Elektrik, 2007 tarihinde yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

Pamel Yenilenebilir Elektrik’in bünyesinde, Adıyaman ilinde yer alan 6,744 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santrali bulunmaktadır. Üretilen elektriğin satışı YEKDEM kapsamında gerçekleştirilmektedir.

PAMEL, 2021 yılında kurulan 80.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir.

Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından Ortaköy Enerji A.Ş. ve Şişli Enerji A.Ş.’den 2022 yılında satın alınmıştır. Ortaköy Enerji A.Ş. ve Şişli Enerji A.Ş.’nin bünyesinde 4 adet Güneş Enerjisi Santralleri bulunmaktadır. Ankara, Bala’da yer alan bu santraller 4,01856 MW kurulu güce sahip olup, Türkiye’nin en verimli Güneş Enerjisi Santrallerindendir.

 

www.pamukovaelektrik.com.tr

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., 18.12.2007 tarihinde yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

Pamel Yenilenebilir Elektrik’in bünyesinde, Adıyaman ilinde yer alan 6,946 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santrali bulunmaktadır.

PAMEL, 2021 yılında kurulan 80.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir.

Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından Ortaköy Enerji A.Ş. ve Şişli Enerji A.Ş. 2022 yılında satın alınmıştır. Ortaköy Enerji A.Ş. ve Şişli Enerji A.Ş.'nin bünyesinde 4 adet Güneş Enerji Santralleri bulunmaktadır. Ankara, Bala'da yer alan bu santraller 4,01856 MW kurulu güce sahip olup, Türkiye'nin en verimli Güneş Enerjisi Santrallerindendir.

PAMEL'in %76,07 oranında pay sahibi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'dir.

 

Şirket payları Borsa İstanbul’da (BIST) Ana Pazar’da "PAMEL" koduyla işlem görmektedir.

www.pamel.com.tr

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

Standard Boksit İşletmeleri, 2014 yılında kurulmuş olup, madencilik sektöründe faaliyet göstermektedir. Verusa Holding’in % 100 iştiraki olan şirketin sermayesi 250.000.000 TL’dir.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. maden kaynakları başta olmak üzere, cevher hazırlama, zengin maden rezervleri, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakları işletme alanlarında faaliyet göstermektedir. Maden çeşitliliği yatırımları, yerel uzmanlığı ve AR-GE kapasitesi ile rekabet gücünü artırarak, bölge ve Türkiye ekonomisine, üretim ve istihdama katma değer yaratmaktadır

Türkiye ve bölgenin en büyük boksit (alüminyum ana cevheri) maden yataklarının sahibi olan Standard Boksit İşletmeleri’nin bünyesinde toplam 22 adet boksit maden sahası bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet demir ve 2 adet bakır sahası ile sahip olduğu toplam maden sahası sayısı 25 adettir.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.,Gelişime ve ilerlemeye açık kurumsal yapısı altında, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak alüminyum zenginleştirme ve  boksitten alümina ve alüminyum elde edecek tesisler kurmaya yönelik yatırımlar yapmayı, böylelikle hem üretim ve satış hacmini hem de ürün kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

İş geliştirme Modellerinde AR/GE ve İnnovasyona önem veren Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.‘nin Adana Tufanbeyli İşletmesinde üretime geçilmiştir.

-Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul eden ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 9001 Entegre Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir.

www.standardboksit.com.tr

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

Elektrik tedarik lisansına sahip Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Türkiye genelinde serbest tüketici kapsamındaki elektrik abonelerine, elektrik satış hizmeti vermektedir.

Ata Elektrik, 270.000.000 TL sermayeli EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin %4'üne sahip 3. büyük ortağıdır. Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2022 sıralamasında EPİAŞ, 799,6 milyar lira net satışla 1. sırada yer almıştır.
(www.fortuneturkey.com)

www.ataelektrik.com.tr

Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Aldem Çelik 1984 yılında kurulmuş olup 2000’li yılların başlarından bugüne global müşterilerine uluslararası norm ve standartlar kapsamında proje bazlı ve seri çelik parça/konstrüksiyon üretimleri yapmaktadır.

Aldem Çelik’in toplam satıştaki ihracat oranı yaklaşık %70’tir. Bu doğrultuda global müşteri portföyünü her geçen gün artırmaktadır.

2020 yılında Gazprom Saint Petersburg Lakhta Center projesinin paslanmaz çelik yapı elemanları projesi devam etmektedir. Bu proje başta olmak üzere, uzun yıllardır müşteri portföyünde bulunan General Electric (Fransa, İtalya, İsviçre fabrikaları), Alstom Transport, Bouygues Construction, Bühler gibi alanında dünyanın en önemli firmalarına üretimler sürdürülmektedir. Ayrıca günümüzün en önemli sektörü olan yenilenebilir enerji tarafında da Enercon Türkiye ve Almanya fabrikalarına Rüzgar Kulesi Ekipmanları üretimleri devam etmektedir.

Aldem Çelik, ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1090-2 EXC 4, ISO 14001, OHSAS 18001, EN ISO 15085 gibi uluslararası kalite yönetimi ve üretim sertifikalarına sahiptir.

www.aldem.com.tr